rainbow

 izole halı

1000V izole halı

Kalınlık: 2 mm

....detay bilgi

15000V izole halı

Kalınlık: 3 mm

....detay bilgi

36000V izole halı

Kalınlık: 5 mm

....detay bilgi

50000V izole halı

Kalınlık:10 mm

....detay bilgi

izole halı neden kullanılmalı

izole halı pano önünde kullanılmalıdır Pano önleri,makine önleri ve trafolarda kullanılması yasal olarak zorunludur. Her şeyden önce İNSAN HAYATI söz konusu olduğundan elektrik enerjisi için tam korumanın sağlanması gereklidir. Buda sadece bu amaç için özel olarak üretilen izole halı ile sağlanabilir.Diğer ürünlerde (tahta, plastik v.s.) değişen koşullarda tam koruma sağlanamamaktadır. Bu ürünler Mevzuata ve İş güvenliğine uygun değildir.

....bilgi için 0 216 5776543

referans